World Squash Federation Referees
 • Yogendra Singh (DL)
 • Srikanth K Seshadri (TN)
Asian Squash Federation Regional Referees
 • Rajiv Reddy (TN)
 • Dhiraj Singh (RJ)
Squash Rackets Federation Of India National Referees
 • Rohit More
 • Manish Chavan
 • Gaurav Singh
 • Laxman Joshi
 • Deepak Mishra
 • Kalimuthu S
 • Laxman V
 • Hari Om Tripathi
 • Natarajan S
 • Mohamed Sabir
 • Ashish Keskar
 • Amjad Khan
 • Raghul Vashistha
 • Ashraf Hussain
Asian Squash Federation Level 3 Coaches
 • Cyrus Poncha -National Coach, SRFI
 • Gautam Das (Chennai)
Asian Squash FederationLevel 2 Coaches
 • AmitojInder Singh (Mumbai)
 • Avinash Bhavnani (Mumbai)
 • B. Balamurugan (Chennai)
 • Bhuvneshwari Kumari (Delhi)
 • Dalip Tripathi (Kolkata)
 • Dhiraj Singh (Jodhpur)
 • Dushyant Singh (Gurgoan)
 • Gajendra Singh (Daly College, Indore)
 • Hari Om Tripathi (Chennai)
 • Kushwant Singh (Chandīgarh)
 • MekhalaSrivastava (Bangalore)
 • Raj Arora (Mumbai)
 • Rohit More (Mumbai)
 • V. Laxman (Chennai)
 • Yogendra Singh (Delhi)
Squash Rackets Federation of IndiaIntroductory Coaches
 • AdeshGamre (Mumbai)
 • Ajay Pawar (Mumbai)
 • Anant More (Mumbai)
 • Anil Mohite (Mumbai)
 • Babban More (Mumbai)
 • Balwant Singh (Mumbai)
 • C. S. Pawar (Mumbai)
 • ChandanJadhav (Mumbai)
 • DashrathTambe (Mumbai)
 • DevdasTambe (Mumbai)
 • Ejaz Mohammad (Mumbai)
 • GopiMohite (Mumbai)
 • Jogi (Mumbai)
 • Johnny Mascrenhas (Mumbai)
 • KishanBorhade (Mumbai)
 • Kishore Bamiya (Mumbai)
 • Kishore Tambe (Mumbai)
 • Mahesh Verma (Mumbai)
 • Narayan Sonavane (Mumbai)
 • PrakashYelve (Mumbai)
 • PrashantKhaire (Mumbai)
 • Rajesh Sonawane (Mumbai)
 • RajuSolanki (Mumbai)
 • RakeshSolanki (Mumbai)
 • Ramesh More (Mumbai)
 • Riyaz Mohammad (Mumbai)
 • RohanDarekar (Mumbai)
 • SachinJadhav (Mumbai)
 • Sandeep Parab (Mumbai)
 • Sanjay Pawar (Mumbai)
 • Sanjay Waghmare (Mumbai)
 • Santosh More (Mumbai)
 • UttamPatkar (Mumbai)
 • Vijay H Sonawane (Mumbai)
 • Vijay Waghela (Mumbai)
 • Vijay.M. Sonavane (Mumbai)
 • Vikrant Dwivedi (kanpur)
 • Vilas Tambe (Mumbai)
 • YogeshSonavane (Mumbai)
Asian Squash Federation Coaching Course Instructors
 • Cyrus Poncha (Chennai) Level 1 & 2
 • Dalip Tripathi (Kolkata) Level 1
 • Gautam Das(Chennai) Level1
 • Hari Om Tripathi (Chennai) Level 1
 • V. Laxman (Chennai) Level 1
Asian Squash Federation Consultant Coaches
 • Cyrus Poncha
Asian Squash Federation Coaching Committee
 • Cyrus Poncha-Member
World Squash Federation Championship Committee
 • Cyrus Poncha - member